Mollakendi Belediyesi

IV. Murat Camii

IV. Murat Camii

Mollakendi 4.Murat Camii (1635)

Elazığın Mollakendi beldesinde bulunan 4.Murat Camii ,1635 yılında 4.Murat tarafından yaptırılmıştır. Caminin hemen bitişiğinde Ahmedi Pekevi (Peykeri) Hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. 4. Murat Han Bağdat seferine giderken uğradığı beldede bu mübarek zattan dua talep eder ve savaş sırasında görülen bazı hadiselerden dolayı dönüşte şükranlarını bildirerek camii yaptırılmasını emreder.

Camii ve yanındaki türbe hakkındaki rivayetler

IV. Murat Revan seferine çıkarken yolu Elazığ’dan geçer. Bu esnada bir süre bugünkü Yurtbaşı Beldesi’nde konaklar. Yörenin ileri gelenleriyle yaptığı sohbette bu yörede yaşayan bir meşayıhın olup olmadığını sorar. Huzurda bulunanlar IV, Murat’a, Mollakendi’de Ah­met Peykeri Hazretleri isminde birinin bulunduğunu söylerler. Bunun üzerine IV. Murat, Molla Ahmet Peykeri Hazretleri’ni getirmeleri için emir buyurur, istanbul’dan yanında getirdiği deli bir atı da Molla Ahmet Peykeri Hazretleri’ne yollayarak, onun bu ata bindirilip getiril­mesini ister. Bir müddet sonra Molla Ahmet Peykeri Hazretleri bindiği bu deli atla birlikte padişahın otağına varır. Atın gayet uysal bir şekilde geldiğini gören IV. Murat, onun bir veli olduğuna hükmeder. Bunun üzerine Peykeri Hazretleri’yle bir süre sohbet edip, onu ağırlar. Çıktığı bu seferden başarılı bir şekilde dönmesi için ondan yardımcı ol­masını ister. Molla Ahmet Peykeri Hazretleri de IV. Murat’ın ordusunun başarılı bir şekilde dönmesi için dua edeceğini ama, gelirlerken bir düşman başı getirmelerini ister. 

Günler geçer, Osmanlı ordusu Revan önlerine gelir. Şehrin alınması için şiddetli bir muhasara başlatılır, işte tam bu sırada Molla Ahmet Peykeri hazretleri medresede okuyan talebelerini alarak köyün dışındaki bir arpa tarlasına götürür. Öğrencilerine arpa başaklarını avuçlarında ovarak doğuya doğru üflemelerini söyler. Ahmet Peykeri Hazretleri’nin dediğini yaparlar. Aradan günler, haftalar geçer. IV. Murat Revan’ı fethederek geri dönmüştür. Yeniden Elazığ’a geldiği zaman Molla Ahmet Peykeri Hazretleri’ni bulur ve ona: “Biz savaşırken çok zorda kaldık. Bize ne gibi bir yardımda bulun­dun Şeyh Efendi.” der. Molla Ahmet Peykeri Hazretleri şöyle cevap verir: “Padişahım, siz savaşırken en zorlu anınızda bizler arpa kılçıklarını düşmanın gözüne saplamışız. Şayet bir düşman kellesi getirdiyseniz göz kapaklarını açıp bakarsanız arpa kılçıklarını orada göreceksiniz.” Hakikaten IV. Murat yanlarında getirdiği bir düşman kellesini huzura alarak göz kapaklarını kontrol eder ve gözlerinin içinde arpa kılçıklarını görünce, Mollakendi köyüne bir cami yapılması için emir buyurur.

Aradan üç yıl geçer. IV. Murat bu kez Bağdat Seferine çıkar. Elazığ’a geldiğinde Molla Ahmet Peykeri Hazretleri’ni yeniden görmek ister. Ne yazık ki onu bulamaz. Çünkü o değerli zat bir yıl önce vefat etmiştir. Kabrini ziyaret ederek dua eder ve buraya bir türbe yaptırır. Bugün ayakta duran bu türbe IV. Murat’ın yaptırdığı türbedir.

Kent Rehberi
64x64

Beldemiz Hakkında

Devamı...
64x64

Belde Tarihçesi

Devamı...
64x64

IV. Murat Camii

Devamı...
64x64

Molla Ahmet Peykeri Türbesi

Devamı...
64x64

Hacı Ömer Hüda-i Baba Hz.

Devamı...

Başkanımız

baskan
Mehmet Enis DOĞAN
MOLLAKENDİ BELEDİYE BAŞKANI

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • HALKLA İÇ İÇE
  • Türbeler
  • Beldemizden Resimler

Videolar

  • Mollakendi Tanıtım